Head of Quality Control

Full Time
  • Full Time
  • Burnaby
  • 125 - 150

Website Evonik Group.

EISEN
Uw sollicitatie

Om ervoor te zorgen dat uw sollicitatie zo snel mogelijk wordt verwerkt en om het milieu te beschermen, solliciteer dan online via ons Carrièreportaal . Meer informatie over Evonik als werkgever vindt u op

https://careers.evonik.com

.
Stuur uw sollicitatie onder vermelding van de vroegst mogelijke startdatum en uw salarisverwachtingen naar de Talent Acquisition Manager.
Uw Talent Acquisition Manager:
Robin Rose

Wat we bieden
Ontdek samen met ons een wereld aan mogelijkheden. Kijk samen met ons vooruit en geef vorm aan innovatieve oplossingen om onze wereld duurzamer te maken en het leven gezonder, levendiger en comfortabeler te maken. Bij Evonik krijgt u de kans om u samen met meer dan 33.000 collega’s te ontwikkelen en te groeien. Naast aantrekkelijke loopbaantrajecten en hoogwaardige

ontwikkelingsprogramma’s

bieden we met #SmartWork prestatiegebonden vergoedingen, maatregelen ter bevordering van de gezondheid en hybride en flexibele werkmodellen. Zet uw beste beentje voor, ontwikkel uw sterke punten, sla nieuwe wegen in en vind bij ons een job die bij u past.
Hier kunt u rechtstreeks van onze medewerkers meer te weten komen over Evonik:
https

://careers.evonik.com/en/about/meet-the-team/
VERANTWOORDELIJKHEDEN
Monitort en managet een breed scala aan activiteiten van een significant team, waarbij de naleving van de wettelijke vereisten wordt gewaarborgd door samen te werken met alle interne risicomanagement functies. Ondersteunt de ontwikkeling en implementatie van het compliance beleid van de organisatie.

Neemt de verantwoordelijkheid voor het verstrekken van specifieke elementen van de dienst voor regelgevings zaken met begeleiding van senior collega’s.

Identificeert, analyseert en evalueert de effectiviteit van huidig beleid en bedrijfsprocessen die binnen het bereik van het

kwaliteitsmanagementsysteem

vallen. Draagt bij aan het ontwerp van het QMS. Verschaft gespecialiseerd kwaliteitsmanagement overzicht bij het opstellen van nieuwe beleidslijnen en procedures en het ontwerpen van bedrijfsprocessen. Draagt bij tot de kwantificering van de kosten en de zakelijke voordelen van verandering.

Plant en managet de uitvoering van een auditprogramma in een enkele discipline, zodat bepaalde risicogebieden worden geïdentificeerd. Houdt toezicht op de opvolging van bevindingen van audits, om ervoor te zorgen dat overeengekomen corrigerende acties worden geïmplementeerd en dat risico’s effectief worden gemanaged, en verwijst belangrijke zaken en ontoereikende reacties door via het lijnmanagement.

Ontwikkelt en valideert complexe nieuwe testmethoden en-procedures voor een product- of activiteitensegment, waarin nieuwe technologieën zijn opgenomen en die voldoen aan veranderende organisatorische, klant-en/of regelgevende vereisten.

Ontwikkelt stakeholder betrokkenheid door belanghebbenden te identificeren, hun

behoeften/problemen/zorgen

te achterhalen. Reageert hierop om de communicatie van bedrijfsinformatie en -beslissingen te ondersteunen.

EISEN
Universiteit/post graduaat (Masters degree)

Substantiële algemene werkervaring in combinatie met uitgebreide functiegerelateerde ervaring op eigen expertisegebied tot volledig deskundig niveau.

Ervaring met het plannen en beheren van middelen om vooraf bepaalde doelstellingen te behalen, zoals gespecificeerd door meer senior managers.

Werkt zelfstandig, op basis van uitgebreide kennis en vaardigheden, aan het ontwikkelen van passende plannen of het uitvoeren van noodzakelijke acties, op basis van aanbevelingen en vereisten. Biedt ondersteuning en training aan anderen.

Gebruikt uitgebreide kennis en vaardigheden om zelfstandig te werken en biedt ondersteuning en training aan anderen betreffende het plannen, organiseren, prioriteiten stellen en toezicht houden op activiteiten om efficiënt zakelijke doelstellingen te behalen.

Werkt zelfstandig, op basis van uitgebreide kennis en vaardigheden, aan het volledig naleven van de geldende regels en voorschriften voor management en operations. Biedt ondersteuning en training aan anderen.

Maakt gebruik van uitgebreide kennis en vaardigheden om zelfstandig te werken en tegelijkertijd begeleiding en training te bieden aan anderen over het ontwikkelen, monitoren, interpreteren en begrijpen van beleid en procedures, en ervoor te zorgen dat ze overeenkomen met organisatorische strategieën en Doelstellingen.

Werkt zelfstandig en biedt begeleiding en training aan anderen over het analyseren van gegevenstrends voor gebruik in rapporten om de besluitvorming te helpen begeleiden.

Werkt zelfstandig, op basis van uitgebreide kennis en vaardigheden, aan het ontwikkelen en onderhouden van de cultuur, de waarden en het ontwerp die de organisatie nodig heeft om de doelstellingen te bereiken en tegelijkertijd structurele veranderingen te managen. Biedt ondersteuning en training aan anderen.

Werkt zelfstandig, op basis van uitgebreide kennis en vaardigheden, aan het motiveren van werknemers om te leren, te groeien en zich te ontwikkelen, zodat ze de kennis en ervaring verwerven die nodig is om de organisatiedoelen te bereiken. Biedt ondersteuning en training aan anderen.

Uw sollicitatie

Om ervoor te zorgen dat uw sollicitatie zo snel mogelijk wordt verwerkt en om het milieu te beschermen, solliciteer dan online via ons Carrièreportaal . Meer informatie over Evonik als werkgever vindt u op

https://careers.evonik.com

.
Stuur uw sollicitatie onder vermelding van de vroegst mogelijke startdatum en uw salarisverwachtingen naar de Talent Acquisition Manager.
Uw Talent Acquisition Manager:
Robin Rose Company is
Evonik Canada Inc.
About Us

This is your opportunity to join a thriving global organization that combines cutting-edge science, technology and engineering with world-class business services to create solutions that answer real-world problems.If you join us, we’ll expect you to take ownership of your work, team up with other great minds, and add your name to creations that make a positive difference for generations. As

one of the world leaders in specialty chemicals

operating in more than 100 countries with over 32,000 employees, we need your diversity of thought to make us better.In return for your passion, initiative and creativity, you’ll enjoy opportunities to improve and to be respected for your contribution.

Click here to learn more about Evonik from our employees

.

#J-18808-Ljbffr

Source

To apply, please visit the following URL: